Bytom

Miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej. Bytom położony jest w centralnej części Wyżyny Śląskiej na Wyżynie Miechowickiej, części Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego. Położenie geograficzne Bytomia wyznaczają współrzędne: 50°19′i 50°26′ szerokości geograficznej północnej oraz 18°47′i 18°58′ długości geograficznej wschodniej.

Będzin pełni dzisiaj ważną rolę ośrodka handlowego, gospodarcznego i oświatowego. Ważną rolę pełni przemysł hutniczy, energetyczny oraz spożywczy. Na terenie miasta znajduje się takze pierwsza w Polsce cementownia (Cementownia Grodziec). Na terenie miasta znajduje się kilka obszarów charakteryzujących się dużym bogactwem przyrodniczym. Niewątpliwie należy do nich położony w północnej części Bytomia rezerwat leśny Segiet.

Wspieramy między innymi te części miasta:

 • Boberek

 • Górniki

 • Karb

 • Łagiewniki

 • Miechowice

 • Osiedle gen. Jerzego Ziętka

 • Rozbark

 • Stolarzowice

 • Stroszek

 • Sucha Góra

 • Szombierki

 • Śródmieście